Rb. Naziv tijela OIB Adresa Br. pošte Grad E-mail službenika Telefon službenika Web
1. Grad Županja 60952110793 Strossmayerova 1 32270 Županja a.balentovic@hi.t-com.hr (+385 32) 830 472 www.zupanja.hr
2. Zavičajni muzej Stjepana Grubera 34984002088 Savska 3 32270 Županja janja.juzbasic@gmail.com (+385 99) 214 1692 www.zavicajnimuzejstjepangruber-zupanja.hr
3. Dom zdravlja Županja 59035887147 Dr. Franje Račkog 32 32270 Županja dzz.ravnatelj@vk.t-com.hr (+385 32) 831 194 www.dom-zdravlja-zupanja.hr
4. Osnovna škola Mate Lovraka Županja 28128730338 Alojzija Stepinca 18 32270 Županja os.mlovraka.zu@os-mlovraka-zu.skole.hr (+385 32) 831 182 www.os-mlovraka-zu.skole.hr
5. Dječji vrtić Maslačak Županja 06923149949 Dr. Franje Račkog 18b 32270 Županja info@dvmaslacak.hr (+385 32) 830 215 www.dvmaslacak.hr
6. Tehnička škola Županja 79739613291 Veliki kraj 42 32270 Županja serifa.tukulj-humski@skole.hr (+385 32) 837 926 www.ss-tehnicka-zupanja.skole.hr
7. Gimnazija Županja 07914183519 Veliki kraj 42 32270 Županja ured@gimnazija-zupanja.skole.hr (+385 32) 837 620 www.gimnazija-zupanja.skole.hr
8. Gradska knjižnica Županja 54508123154 Veliki kraj 66 32270 Županja gk-zupanja@vu.t-com.hr (+385 32) 831 944 www.gkzu.hr
9. Osnovna škola Ivana Kozarca Županja 86057237693 Dr. Franje Račkog 30 32270 Županja ivona.kruzljak@skole.hr (+385 32) 831 422 www.os-ikozarca-zu.skole.hr
10. Komunalac d.o.o. Županja 97005498931 Veliki Kraj 132 32270 Županja tanja@komunalac-zu.hr (+385 32) 827 994 www.komunalac-zu.hr
11. Stanobiro d.o.o. za održavanje i upravljanje stanovima i stambenim zgradama 32821680217 Trg Republike 7 32270 Županja stanobiro@vk.ht.hr (+385 32) 831 453 www.stanobiro.com
12. Veterinarska stanica d.o.o. Županja 99737558645 Veliki kraj 18 32270 Županja vet.stan.zupanja2@gmail.com (+385 32) 837 536
13. Turistička zajednica Grada Županje 91193997278 Veliki kraj 66 32270 Županja visitzupanja@gmail.com (+385 32) 830 299; (+385 99) 5974 828 www.tz-zupanja.hr
14. Gradsko društvo Crvenog križa Županja 04285715387 Dr. Franje Račkog 30b 32270 Županja gradsko.drustvo.crvenog.kriza1@vu.t-com.hr (+385 32) 831 607 www.crvenikrizzupanja.hr
15. Čistoća Županja d.o.o. 85409306989 Veliki kraj 132 32270 Županja martina@cistoca-zu.hr (+385 32) 827 994 www.cistoca-zu.hr
16. Obrtničko-industrijska škola Županja 13353477350 Veliki kraj 42 32270 Županja kata.jankovic1@skole.hr (+385 32) 837 442 www.ss-obrtnicko-industrijska-zu.skole.hr
17. Dječji vrtić Župa dubrovačka 70347036497 Vukovarska 48 20207 Župa dubrovačka vrtic.zupa@gmail.com (+385 20) 486 966 www.vrtic-zupa-dubrovacka.hr
18. Osnovna škola Župa Dubrovačka 96386867324 Dr. Ante Starčevića 84 20207 Župa dubrovačka ured@os-zupa-dubrovacka.skole.hr (+385 20) 486 258 www.os-zupa-dubrovacka.skole.hr
19. Turistička zajednica Žuljana 16270870871 20247 Žuljana www.ston.hr
20. Osnovna škola Ante Curać-Pinjac 89253639727 Kampuš b.b. 20275 Žrnovo ivan.fabris3@skole.hr (+385 20) 721 088 www.os-acpinjac-zrnovo.skole.hr
Otvorena dozvola
Djelo "Popis tijela javne vlasti", čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeno je pod Otvorenom dozvolom/Open Licence - The Republic of Croatia.