Rb. Naziv tijela OIB Adresa Br. pošte Grad E-mail službenika Telefon službenika Web
1. Grad Županja 60952110793 Strossmayerova 1 32270 Županja a.balentovic@hi.t-com.hr (+385 32) 830 472 www.zupanja.hr
2. Gradski muzej Županja 34984002088 Savska 3 32270 Županja janja@muzej-zupanja.hr (+385 99) 214 1692 www.muzej-zupanja.hr
3. Dom zdravlja Županja 59035887147 Dr. Franje Račkog 32 32270 Županja dzz.ravnatelj@vk.t-com.hr (+385 32) 831 194 www.dom-zdravlja-zupanja.hr
4. Osnovna škola Mate Lovraka Županja 28128730338 Alojzija Stepinca 18 32270 Županja os.mlovraka.zu@os-mlovraka-zu.skole.hr (+385 32) 831 182 www.os-mlovraka-zu.skole.hr
5. Hrvatski radio Županja d.o.o. 52978095437 Veliki Kraj 66 32270 Županja zmiros83@gmail.com; marketing@radiozupanja.hr (+385 91) 604 671 www.radiozupanja.hr
6. Dječji vrtić Maslačak Županja 06923149949 Dr. Franje Račkog 18b 32270 Županja info@dvmaslacak.hr (+385 32) 830 215 www.dvmaslacak.hr
7. Tehnička škola Županja 79739613291 Veliki kraj 42 32270 Županja serifa.tukulj-humski@skole.hr (+385 32) 837 926 www.ss-tehnicka-zupanja.skole.hr
8. Gimnazija Županja 07914183519 Veliki kraj 42 32270 Županja ured@gimnazija-zupanja.skole.hr (+385 32) 837 620 www.gimnazija-zupanja.skole.hr
9. Gradska knjižnica Županja 54508123154 Veliki kraj 66 32270 Županja gk-zupanja@vu.t-com.hr (+385 32) 831 944 www.gkzu.hr
10. Osnovna škola Ivana Kozarca Županja 86057237693 Dr. Franje Račkog 30 32270 Županja ivona.kruzljak@skole.hr (+385 32) 831 422 www.os-ikozarca-zu.skole.hr
11. Komunalac d.o.o. Županja 97005498931 Veliki Kraj 132 32270 Županja tanja@komunalac-zu.hr (+385 32) 827 994 www.komunalac-zu.hr
12. Stanobiro d.o.o. za održavanje i upravljanje stanovima i stambenim zgradama 32821680217 Trg Republike 7 32270 Županja stanobiro@vk.ht.hr (+385 32) 831 453 www.stanobiro.com
13. Veterinarska stanica d.o.o. Županja 99737558645 Veliki kraj 18 32270 Županja vet.stan.zupanja2@gmail.com (+385 32) 837 536
14. Turistička zajednica Grada Županje 91193997278 Veliki kraj 66 32270 Županja visitzupanja@gmail.com (+385 32) 830 299; (+385 99) 5974 828 www.tz-zupanja.hr
15. Gradsko društvo Crvenog križa Županja 04285715387 Dr. Franje Račkog 30b 32270 Županja gradsko.drustvo.crvenog.kriza1@vu.t-com.hr (+385 32) 831 607 www.crvenikrizzupanja.hr
16. Čistoća Županja d.o.o. 85409306989 Veliki kraj 132 32270 Županja martina@cistoca-zu.hr (+385 32) 827 994 www.cistoca-zu.hr
17. Obrtničko-industrijska škola Županja 13353477350 Veliki kraj 42 32270 Županja kata.jankovic1@skole.hr (+385 32) 837 442 www.ss-obrtnicko-industrijska-zu.skole.hr
18. Dječji vrtić Župa dubrovačka 70347036497 Vukovarska 48 20207 Župa dubrovačka vrtic.zupa@gmail.com (+385 20) 486 966 www.vrtic-zupa-dubrovacka.hr
19. Osnovna škola Župa Dubrovačka 96386867324 Dr. Ante Starčevića 84 20207 Župa dubrovačka ured@os-zupa-dubrovacka.skole.hr (+385 20) 486 258 www.os-zupa-dubrovacka.skole.hr
20. Turistička zajednica Žuljana 16270870871 20247 Žuljana www.ston.hr

Svi skupovi podataka objavljeni na mrežnoj stranici “Otvoreni podaci Povjerenika za informiranje”, čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeni su pod Otvorenom dozvolom/Open Licence – The Republic of Croatia.