Rb. Naziv tijela OIB Adresa Br. pošte Grad E-mail službenika Telefon službenika Web
1041. Osnovna škola Grohote 87159287163 Podkuća 28 21430 Grohote ured@os-grohote-solta.skole.hr (+385 21) 654 112 www.os-grohote-solta.skole.hr
1042. Kulturno-informativni centar otoka Šolte 39244862531 Podkuća 8 21430 Grohote kic.solta@solta.hr (+385 91) 2810 005
1043. Komunalno Basilija d.o.o. 23193263251 Podkuća 8 21430 Grohote komunalno.basilija1@st.t-com.hr (+385 21) 654 304 www.komunalno-basilija.hr
1044. Općina Grožnjan 68316699336 Umberta Gorjana 3 52429 Grožnjan opcina@groznjan-grisignana.hr (+385 52) 776 349 www.groznjan-grisignana.hr
1045. Polivalentni kulturni centar Grožnjan 31785957822 Palača Spinotti Morteani bb 52429 Grožnjan
1046. Turistička zajednica Grožnjan 11859324216 Umberta Gorjana 3 52429 Grožnjan www.istria-groznjan.com
1047. Dječji vrtić Ribica Grubine 68002762134 Grubine bb 21262 Grubine
1048. Gradska knjižnica Mato Lovrak Grubišno Polje 37076752996 Ivana Nepomuka Jemeršića 1 43290 Grubišno Polje ledicivana@gmail.com (+385 43) 485 016 www.gkml.hr
1049. Centar za pomoć u kući Grada Grubišnoga Polja 38262652049 Trg bana Josipa Jelačića 1 43290 Grubišno Polje czpukgradgrubisnopolje@gmail.com (+385 43) 448 212 www.czpukggp.hr
1050. Dječji vrtić Tratinčica Grubišno Polje 15783880733 Ivana Nepomuka Jemeršića 10a 43290 Grubišno Polje tratincicagrubisnopolje@net.hr (+385 43) 485 063 www.dvt.hr
1051. Radio Grubišno Polje d.o.o. 98400424121 Kolodvorska 2 43290 Grubišno Polje rgp951@gmail.com (+385 43) 485 039
1052. Centar za socijalnu skrb Grubišno Polje 80558304116 Trg bana Josipa Jelačića 7 43290 Grubišno Polje andrejana.bernat@socskrb.hr (+385 43) 485 179 www.czss-grubisnopolje.hr
1053. Vatrogasna zajednica Grada Grubišno Polje 48340791561 Braće Radić 4 43290 Grubišno Polje
1054. Gradsko društvo Crvenog križa Grubišno Polje 27620013350 Ulica 4. studenog 1991. br. 1/I 43290 Grubišno Polje hrvatski.crveni.kriz.grubisno.polje@bj.t-com.hr
1055. Srednja škola Bartola Kašića Grubišno Polje 35152442882 Bartola Kašića 1 43290 Grubišno Polje valerija.pavicic@skole.hr (+385 43) 485 040 www.ss-bkasica-grubisnopolje.skole.hr
1056. Veterinarska stanica Grubišno Polje d.o.o. 87776455558 Ivana Nepomuka Jemeršića 50 43290 Grubišno Polje veterinarska.stanica4@bj.t-com.hr (+385 91) 5256 286 veterinarska-stanica.hr
1057. Grad Grubišno Polje 13918656679 Trg bana Josipa Jelačića 1 43290 Grubišno Polje zlatko@grubisnopolje.hr (+385 43) 448 209 www.grubisnopolje.hr
1058. Centar za kulturu i informiranje dr. Franjo Tuđman 13211184887 Ivana Nepomuka Jemeršića 1 43290 Grubišno Polje kambermarina0@gmail.com (+385 43) 448 070 www.cikdft.hr
1059. Osnovna škola Ivana Nepomuka Jemeršića 93951642889 Hrvatskih branitelja 20 43290 Grubišno Polje ured@os-injemersica-grubisnopolje.skole.hr (+385 43) 485 020 www.os-injemersica-grubisnopolje.skole.hr
1060. Turistička zajednica Grada Grubišnoga Polja 78424887329 Ivana Nepomuka Jemeršića 1 43290 Grubišno Polje marina.frantal@bj.t-com.hr (+385 98) 296 159 www.grubisnopolje.hr
Otvorena dozvola
Djelo "Popis tijela javne vlasti", čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeno je pod Otvorenom dozvolom/Open Licence - The Republic of Croatia.