Rb. Naziv tijela OIB Adresa Br. pošte Grad E-mail službenika Telefon službenika Web
21. Pomorska škola Bakar 78476125725 Nautička 14 51222 Bakar info@pomorskabakar.hr (+385 51) 761 211 www.pomorskabakar.hr
22. Gradsko komunalno društvo DOBRA d.o.o. 03477896677 Kukuljanovo 182/2 51227 Bakar komunalno@gkd-dobra.hr (+385 51) 761 144 www.gkd-dobra.hr
23. Osnovna škola Bakar 48127009867 Lokaj 196 51222 Bakar ured@os-bakar.skole.hr (+385 51) 761 244; (+385 51) 761 628 www.os-bakar.skole.hr
24. Općina Bale 05198666627 Trg Tomaso Bembo 1 52211 Bale irina.gobbato@bale-valle.hr (+385 52) 824 303 www.opcina.bale-valle.hr
25. Forlanette d.o.o. za turizam, usluge, razvoj i turistička agencija 03705864756 Trg Tomaso Bembo 1 52211 Bale
26. Turistička zajednica Općine Bale 38702152132 Rovinjska 1 52211 Bale sandi@bale-valle.hr (+385 52) 824 270 www.bale-valle.hr; www.istria-bale.com
27. Osnovna škola Banova Jaruga 58146774117 Stjepana Radića 118 44321 Banova Jaruga ured@os-banova-jaruga.skole.hr (+385 44) 668 005 www.os-banova-jaruga.skole.hr
28. Općina Barban 98875297738 Barban 69 52207 Barban doris@barban.hr (+385 52) 567 606 www.barban.hr
29. Turistička zajednica Općine Barban 59884889989 Barban 69 52207 Barban tz-barban@barban.hr (+385 99) 4386 235 www.tz-barban.hr
30. Osnovna škola Jure Filipovića 96034782118 Barban 150 52207 Barban ured@os-barban.skole.hr (+385 52) 567 537 www.os-barban.skole.hr
31. Općina Barilović 20647441417 Barilović b.b. 47252 Barilović opcina.brilovic@ka.htnet.hr (+385 98) 785 585 www.opcina-barilovic.hr
32. SRNAR d.o.o. za komunalne usluge 74751310755 Barilović 86 47252 Barilović www.srnar.hr
33. Vatrogasna zajednica Općine Barilović 91490902509 Barilović 91 47252 Barilović
34. Osnovna škola Barilović 35452176334 Barilović 96 47252 Barilović ured@os-barilovic.skole.hr (+385 47) 847 191 www.os-barilovic.skole.hr
35. Općina Baška 24078212554 Palada 88 51523 Baška ana.bajcic.hrgovcic@baska.hr (+385 51) 750 552 www.baska.hr
36. Zavičajni muzej Baška Kralja Zvonimira 28 51523 Baška
37. Trgovačko društvo Baška d.o.o. za komunalne djelatnosti 82947171108 Palada 88 51523 Baška info@tdbaska.hr (+385 51) 856 133 www.tdbaska.hr
38. Turistička zajednica Općine Baška 93422594508 Kralja Zvonimira 114 51523 Baška baska@visitbaska.hr (+385 51) 856 544 www.visitbaska.hr
39. Općina Baška Voda 23958451309 Obala sv. Nikole 65 21320 Baška Voda opcina.baska.voda@st.t-com.hr (+385 21) 620 244 www.opcinabaskavoda.com
40. Gradina-Baška Voda d.o.o. za komunalnu djelatnost 57015795940 Blato 12 21320 Baška Voda www.gradina-baskavoda.hr
Otvorena dozvola
Djelo "Popis tijela javne vlasti", čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeno je pod Otvorenom dozvolom/Open Licence - The Republic of Croatia.