Rb. Naziv tijela OIB Adresa Br. pošte Grad E-mail službenika Telefon službenika Web
1161. Tehnička škola Bjelovar 07643478175 Dr. Ante Starčevića 24 43000 Bjelovar slobodan.usumovic@skole.hr (+385 43) 242 139 www.ss-tehnicka-bj.skole.hr
1162. Tehnička i industrijska škola Ruđera Boškovića u Sinju 02984292944 Dinka Šimunovića 12 21230 Sinj mladen.vuskovic@skole.hr (+385 21) 821 522 www.ss-rboskovic-sinj.skole.hr
1163. Talijanski dječji vrtić Vrtuljak Umag - Scuola Materna Italiana Girotondo Umago 97540302626 Školska 12 52470 Umag segretario@girotondo-umag.hr (+385 52) 721 772 www.girotondo-umag.hr
1164. Talijanski dječji vrtić Pinocchio - Scuola italiana dell'infanzia Pinocchio 66832760414 Kornatski prilaz 9 23000 Zadar tolic.maja@gmail.com (+385 98) 654 796
1165. Talijanski dječji vrtić Naridola 88070753043 Omladinska 20 52210 Rovinj dv-gi-naridola@pu.htnet.hr (+385 52) 830 138 www.naridola.eu
1166. Talijanski dječji vrtić Mrvica 97282233427 Matije Gupca 13 52460 Buje talijanski.d.v.fregola@pu.t-com.hr (+385 52) 773 161 www.fregola.eu
1167. Talijanska srednja škola Leonardo da Vinci 07225004745 Školski brijeg 1 52460 Buje tanja65@net.hr (+385 52) 772 233 www.ss-leonardodavinci-buje.skole.hr
1168. Talijanska srednja škola Dante Alighieri Pula-Scuola Media Superiore Italiana Dante Alighieri Pola 97225224596 Santoriova 3 52100 Pula sara.rahmonaj@skole.hr (+385 52) 385 091 www.ss-dante-pula.skole.hr
1169. Talijanska srednja škola - Scuola media superiore italiana Rovinj - Rovigno 40451153058 Carduccijeva 20 52210 Rovinj smsir@pu.t-com.hr (+385 52) 813 277 www.smsir.hr
1170. Talijanska osnovna škola Novigrad 91021457515 Emonijska 2 52466 Novigrad ured@os-talijanska-novigrad.skole.hr (+385 52) 757 007 www.os-talijanska-novigrad.skole.hr
1171. Talijanska osnovna škola Galileo Galilei 07966962233 Edoarda Pascalija 2a 52470 Umag talijan-os-skola@pu.t-com.hr (+385 52) 741 283 www.os-talijanska-ggalilei-umag.skole.hr
1172. Talijanska osnovna škola Edmondo de Amicis 02043590650 Školski brijeg 3 52460 Buje talijanska-os@pu.htnet.hr (+385 52) 772 061 www.os-talijanska-buje.skole.hr
1173. Talijanska osnovna škola Bernardo Parentin 66998506690 Matka Laginje 6 52440 Poreč ured@os-talijanska-bparentin-porec.skole.hr (+385 52) 434 126 www.os-talijanska-bparentin-porec.skole.hr
1174. Talijanska osnovna škola Bernardo Benussi Rovinj - Scuola Elementare Italiana Bernardo Benussi Rovigno 80903194137 Omladinska 20 52210 Rovinj ured@os-talijanska-bbenussi-rovinj.skole.hr (+385 52) 813 131 www.sei-bbenussi.hr
1175. Šumarska i drvodjeljska škola Karlovac 47487840909 Vatrogasna cesta 5 47000 Karlovac sum.skola-klc@ka.t-com.hr (+385 47) 609 599 www.ss-sumarskaidrvodjeljska-ka.skole.hr
1176. ŠRC ugostiteljstvo d.o.o. 13857253029 Trg grada Heidenheima 1 44000 Sisak src.ugostiteljstvo@gmail.com (+385 98) 9821 319 www.hostelzaostrog.hr
1177. Športsko rekreacijski centar Sisak 64753896970 Trg grada Heidenheima 1 44000 Sisak mario@src-sisak-hr (+385 44) 543 036 www.src-sisak.hr
1178. Športski objekti Korčula 82859924747 Trg Antuna i Stjepana Radića 1 20260 Korčula dalibor.antunovic@sportkorcula.com (+385 20) 711 901 www.sportkorcula.com
1179. Športski objekti Kaštela 70561444645 Braće Radić 1b 21212 Kaštel Sućurac sportskiobjektikastela@gmail.com (+385 21) 225 400 www.kastela.hr
1180. Športski objekti d.o.o. Osijek 89861654362 Kneza Trpimira 23 31000 Osijek marijana.boskovic@sportski-objekti.hr (+385 31) 285 500 www.sportski-objekti.hr
Otvorena dozvola
Djelo "Popis tijela javne vlasti", čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeno je pod Otvorenom dozvolom/Open Licence - The Republic of Croatia.