Rb. Naziv tijela OIB Adresa Br. pošte Grad E-mail službenika Telefon službenika Web
1241. Elektrotehnička i prometna škola Osijek 28015293209 Istarska 3 31000 Osijek dubravka.ivanovic@skole.hr (+385 31) 494 142 www.elpros.net
1242. Elektrotehnička škola 96726537623 Konavoska 2 10000 Zagreb dalma.misura@skole.hr (+385 1) 3666 114 www.ss-elektrotehnicka-zg.skole.hr
1243. Elektrotehnička škola - Split 86181644759 Nikole Tesle 2 21000 Split ured@ss-elektrotehnicka-st.skole.hr (+385 21) 385 941 www.ets-split.hr
1244. Energetski institut Hrvoje Požar 43980170614 Savska 163 10001 Zagreb mkomericki@eihp.hr (+385 1) 6326 118 www.eihp.hr
1245. Energo d.o.o. za proizvodnju i distribuciju toplinske energije i plina 99393766301 Dolac 14 51000 Rijeka iva.kaps@energo.hr (+385 51) 353 048 www.energo.hr
1246. Enter Koprivnica d.o.o. 74249041153 Zrinski trg 1 48000 Koprivnica sanja.premec@inkubator.info (+385 48) 222 338 www.inkubator.info
1247. Etnografski muzej 99544354954 Trg Ivana Mažuranića 14 10000 Zagreb hsesek@emz.hr (+385 1) 4826 220 www.emz.hr
1248. Etnografski muzej Istre - Museo etnografico dell'Istria 60032390813 Trg istarskog razvoda 1275. br. 1 52000 Pazin mirjana@emi.hr (+385 52) 622 220 www.emi.hr
1249. Etnografski muzej Split 87291243639 Iza Vestibula 4 21000 Split ivamestrovic100@gmail.com (+385 21) 344 164 www.etnografski-muzej-split.hr
1250. Europska poslovna škola Zagreb 19740832748 Selska cesta 119 10000 Zagreb martinija.malic@ebus.hr (+385 1) 3010 621 www.ebus.hr
1251. Festival dalmatinskih klapa Omiš 99133872784 Ivana Katušića 5a 21310 Omiš mijostanic@gmail.com (+385 21) 861 015; (+385 99) 422 9683 www.fdk.hr
1252. Festival Opatija 72755382769 Zert b.b. 51410 Opatija www.festivalopatija.hr
1253. Financijska agencija - FINA 85821130368 Ulica grada Vukovara 70 10000 Zagreb ppi@fina.hr (+385 1) 6304 213 www.fina.hr
1254. FINIDA d.o.o. za upravljanje, održavanje i izgradnju 40833145644 Istarska 8 52465 Tar-Vabriga-Torre-Abrega finida@tar-vabriga.hr (+385 52) 443 120 www.tar-vabriga.hr
1255. Flora VTC d.o.o. 54521868069 Vukovarska ulica 5 33000 Virovitica kristijan.kasaj@flora-vtc.hr (+385 33) 803 140 www.flora-vtc.hr
1256. Folklorni ansambl LINĐO - Dubrovnik 18793700495 Marojice Kaboge 12 20000 Dubrovnik lindjo.dubrovnik@du.t-com.hr (+385 20) 324 023; (+385 20) 323 535 www.lindjo.hr
1257. Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško 22388237533 Radnička cesta 47 10000 Zagreb info@fond-nek.hr (+385 1) 3090 710 www.fond-nek.hr
1258. Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara 32997192616 Josipa Jurja Strossmayera 14a 32000 Vukovar dijana.jolic@fond-vukovar.hr (+385 32) 450 400 www.fond-vukovar.hr
1259. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 85828625994 Radnička cesta 80 10000 Zagreb danijel.orlic@fzoeu.hr (+385 1) 5391 883 www.fzoeu.hr
1260. Fontik d.o.o. za trgovinu i prateće djelatnosti u prometu 17236693942 Trg Marka Miličića 9 21450 Hvar operativa@fontik.hr (+385 98) 510 360 www.hvar.hr
Otvorena dozvola
Djelo "Popis tijela javne vlasti", čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeno je pod Otvorenom dozvolom/Open Licence - The Republic of Croatia.