Rb. Naziv tijela OIB Adresa Br. pošte Grad E-mail službenika Telefon službenika Web
1181. Državni zavod za intelektualno vlasništvo 89755384389 Ulica grada Vukovara 78 10000 Zagreb katarina.pupic-bakrac@dziv.hr (+385 1) 6106 412 www.dziv.hr
1182. Državni zavod za mjeriteljstvo 99875008081 Capraška 6 10000 Zagreb senka.bikcevic@dzm.hr (+385 1) 5630 033 www.dzm.hr
1183. Državni zavod za statistiku 49337502853 Ilica 3 10000 Zagreb pristupinfo@dzs.hr (+385 1) 4806 133 www.dzs.hr
1184. Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske 79269920246 Visoka 15 10000 Zagreb dip@izbori.hr (+385 1) 4569 712 www.izbori.hr
1185. Državno odvjetništvo - Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK) 32807825145 Vlaška ulica 116 10000 Zagreb tajnistvo@uskok.dorh.hr (+385 1) 4591 874 www.uskok.hr
1186. Državno odvjetništvo Republike Hrvatske 43539267895 Gajeva 30a 10000 Zagreb pristupinfo@dorh.hr; martina.mihordin@dorh.hr (+385 1) 4591 972 www.dorh.hr
1187. Državno sudbeno vijeće 66951444283 Ulica grada Vukovara 49/IV 10000 Zagreb dijana.rozic@pravosudje.hr (+385 1) 6040 934 dsv.pravosudje.hr
1188. Državnoodvjetničko vijeće 45840051274 Ulica grada Vukovara 49/IV 10000 Zagreb dov@dov.dorh.hr (+385 1) 6040 992 www.dorh.hr
1189. Dubrovačka baština d.o.o. 65873161238 Pred Dvorom 1 20000 Dubrovnik pristupinfo@dubrovackabastina.com (+385 99) 3574 668 www.dubrovackabastina.com
1190. Dubrovačka privatna gimnazija 78819119880 Ulica Iva Vojnovića 12 20000 Dubrovnik borovactanja@gmail.com (+385 20) 332 844 www.pg-dubrovnik.net
1191. Dubrovačka razvojna agencija DURA d.o.o. 80026201761 Branitelja Dubrovnika 15 20000 Dubrovnik info@dura.hr (+385 20) 638 237 www.dura.hr
1192. Dubrovačke knjižnice 78788393386 Anice Bošković 28 20000 Dubrovnik anita.simovic@dkd.hr (+385 20) 323 767 www.dkd.hr
1193. Dubrovački simfonijski orkestar 74755178858 Ulica sv. Dominika 9 20000 Dubrovnik ravnatelj@dso.hr (+385 20) 311 365 www.dso.hr
1194. Dubrovačko-neretvanska županija 32082115313 Gundulićeva poljana 1 20000 Dubrovnik niksa.miletic@dnz.hr (+385 20) 351 405 www.dnz.hr
1195. Dubrovnik ceste d.d. 60216477432 Vladimira Nazora 8 20000 Dubrovnik nikolina.curic@dubrovnik-ceste.hr (+385 20) 325 254 www.dubrovnik-ceste.hr
1196. Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o. 11993410316 Antuna Mihanovića 1 10370 Dugo Selo tajnistvo@dkpc.hr (+385 1) 2750 621 www.dkpc.hr
1197. Duhanski institut Zagreb d.o.o. 02730470448 Svetošimunska 25 10000 Zagreb bsakic@agr.hr (+385 1) 2393 763 www.duhanski-institut.hr
1198. Dukom plin d.o.o. za distribuciju plina 04711930896 Slavka Kolara 4 10370 Dugo Selo info@dukom-plin.hr (+385 1) 6413 182 www.dukom-plin.hr
1199. Dundovo d.o.o. 08484457911 Trg Municipium Arba A.D.Xa.C.2 (Palit 69 - adresa dostave) 51280 Rab info@dundovo.hr (+385 51) 724 624 www.dundovo.hr
1200. Dvor Trakošćan 24929691978 Trakošćan 1 42253 Bednja andreja@trakoscan.hr (+385 42) 796 422 www.trakoscan.hr
Otvorena dozvola
Djelo "Popis tijela javne vlasti", čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeno je pod Otvorenom dozvolom/Open Licence - The Republic of Croatia.