Rb. Naziv tijela OIB Adresa Br. pošte Grad E-mail službenika Telefon službenika Web
101. Centar za gospodarenje otpadom Doline d.o.o. 87247650719 Dr. Ante Starčevića 8 43000 Bjelovar
102. Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. 97544121118 Jurja Križanića 30 47000 Karlovac milan.matesic@cgoka.hr (+385 91) 4021 303 www.cgoka.hr
103. Centar za inovacije u hrani - INNOTECH d.o.o. za istraživanje i razvoj 87135860768 Zrinski trg 1 48000 Koprivnica
104. Centar za kliničku primjenu neuroznanosti 89040330336 Šalata 10 10000 Zagreb gsedmak@hiim.hr www.hiim.unizg.hr
105. Centar za kulturu Brač 37605651914 Trg sv. Petra 1 21423 Nerežišća centar.za.kulturu.brac@st.t-com.hr (+385 21) 637 092 www.czk-brac.hr
106. Centar za kulturu Čakovec 90436584362 Trg Republike 3 40000 Čakovec propaganda@czk-cakovec.hr (+385 40) 311 488 www.czk.cakovec.hr
107. Centar za kulturu Čazma 77577225503 Trg Čazmanskog kaptola 13 43240 Čazma ck-cazma@inet.hr (+385 43) 771 037 www.muzej-cazma.hr
108. Centar za kulturu Čepin - Knjižnica 21779657170 Kralja Zvonimira 98 31431 Čepin knjiznica@czk-cepin.hr (+385 31) 382 638 www.czk-cepin.hr
109. Centar za kulturu Dr. Ivan Kostrenčić 14287213855 Trg Stjepana Radića 3/III 51260 Crikvenica www.kultura-crikvenica.hr
110. Centar za kulturu Drago Britvić 60008389709 Trg kralja Tomislava 2 33405 Pitomača www.pitomaca.hr
111. Centar za kulturu Đakovo 99543603636 Kralja Tomislava 13 31000 Đakovo ninaisasegi@gmail.com (+385 31) 815 147; (+385 98) 836 588 www.kultura-djakovo.com/czk/
112. Centar za kulturu Đurđevac 40448499337 Starogradska 21 48350 Đurđevac
113. Centar za kulturu Grada Belog Manastira 30861820867 Kralja Tomislava 2 31300 Beli Manastir czk.belimanastir@gmail.com (+385 31) 701 214 www.beli-manastir.hr
114. Centar za kulturu Grada Krka 68387206426 Trg Svetog Kvirina 1 51500 Krk kultura@gradkrk.net (+385 51) 220 041 www.grad-krk.hr/kultura/centar-za-kulturu
115. Centar za kulturu Grada Novalje 50607245751 Dalmatinska 16 53291 Novalja centar.novalja@gmail.com (+385 95) 3910 368 www.centar.novalja.hr
116. Centar za kulturu Grada Novog Vinodolskog 14859872348 Korzo hrvatskih branitelja 2 51520 Novi Vinodolski
117. Centar za kulturu i baštinu Grada Vrgorca 18215995000 A.G. Matoša 1 21276 Vrgorac ravnateljica@ckb-vrgorac.hr (+385 98) 607 127
118. Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata 11212817374 Dioklecijanova 7 21000 Split info@zlatnavrata.hr (+385 21) 351 524 www.zlatnavrata.hr
119. Centar za kulturu i film Augusta Cesarca 89479352022 Ilica 227 10000 Zagreb ckfac@inet.hr (+385 1) 3758 105 www.centarcesarec.hr
120. Centar za kulturu i informacije Maksimir 31407932125 Švarcova 18 10000 Zagreb maricveso@gmail.com (+385 91) 2044 215 www.mojmaksimir.com
Otvorena dozvola
Djelo "Popis tijela javne vlasti", čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeno je pod Otvorenom dozvolom/Open Licence - The Republic of Croatia.