Rb. Naziv tijela OIB Adresa Br. pošte Grad E-mail službenika Telefon službenika Web
1161. Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka 94819327944 Jurišićeva 1/II 10000 Zagreb pristupinfo@dab.hr (+385 1) 4813 222 www.dab.hr
1162. Državna ergela Đakovo i Lipik 59493690843 Augusta Šenoe 45 31400 Đakovo szovko@dedl.hr (+385 31) 822 531 www.dedl.hr
1163. Državna geodetska uprava 84891127540 Gruška 20 10000 Zagreb Marijana.Nardic@dgu.hr; Ana.Cigula@dgu.hr (+385 1) 6166 519 dgu.gov.hr
1164. Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave 95857869241 Koturaška cesta 43 10000 Zagreb ivana.golic@dkom.hr (+385 1) 4559 930 www.dkom.hr
1165. Državna škola za javnu upravu 01681646554 Medulićeva 36 10000 Zagreb dsju@dsju.hr; aleksandra.p.bosanac@dsju.hr (+385 1) 4802 210 www.dsju.hr
1166. Državne nekretnine d.o.o. 79058504140 Planinska ulica 1 10000 Zagreb pristup.informacijama@hr-nekretnine.hr (+385 1) 2657 519 www.hr-nekretnine.hr
1167. Državni arhiv u Bjelovaru - DABJ 80099091562 Trg Eugena Kvaternika 3 43000 Bjelovar drzavni-arhiv-bj@bj.htnet.hr (+385 43) 244 487 www.dabj.hr
1168. Državni arhiv u Dubrovniku - DAD 01076882554 Svetog Dominika 1 20000 Dubrovnik dad@dad.hr (+385 20) 321 032 www.dad.hr
1169. Državni arhiv u Gospiću - DAGS 34694889661 Kaniška 17 53000 Gospić knjiznica@arhiv-gospic.hr (+385 53) 560 442 www.arhiv-gospic.hr
1170. Državni arhiv u Karlovcu - DAKA 99575902022 Ljudevita Šestića 5 47000 Karlovac dubravko.latkovic@daka-arhiv.t-com.hr (+385 47) 412 366 www.da-ka.hr
1171. Državni arhiv u Osijeku - DAOS 61338774671 Kamila Firingera 1 31000 Osijek ljiljana.arambasic@dao.hr (+385 31) 207 242 www.dao.hr
1172. Državni arhiv u Pazinu - DAPA 55059300119 Vladimira Nazora 3 52000 Pazin patricija.zuzic@dapa.hr (+385 52) 624 077 www.dapa.hr
1173. Državni arhiv u Rijeci - DARI 16391096016 Park Nikole Hosta 2 51000 Rijeka knjiznica@riarhiv.hr (+385 51) 336 445 www.riarhiv.hr
1174. Državni arhiv u Sisku - DASK 35994268014 Frankopanska 21 44000 Sisak martina.vipotnik@dask.hr (+385 44) 525 065 www.dask.hr
1175. Državni arhiv u Slavonskom Brodu - DASB 11265594372 Augusta Cesarca 1 35000 Slavonski Brod imedved@dasb.hr (+385 35) 446 573 www.dasb.hr
1176. Državni arhiv u Splitu - DAST 61469620638 Glagoljaška 18 21000 Split bruna@das.hr (+385 21) 684 631 www.das.hr
1177. Državni arhiv u Šibeniku - DAŠI 97880836355 Velimira Škorpika 6/A 22000 Šibenik pozar-perkovic@dasi.hr (+385 22) 310 682 www.dasi.hr
1178. Državni arhiv u Varaždinu - DAVŽ 72801109643 Trstenjakova 7 42000 Varaždin ana@dav.hr (+385 42) 332 502 www.dav.hr
1179. Državni arhiv u Virovitici - DAVT 37777848565 Trg bana Josipa Jelačića 24 33000 Virovitica davt.vanjska@vt.t-com.hr (+385 33) 801 900 www.davt.hr
1180. Državni arhiv u Vukovaru - DAVU 05275803945 Županijska 66 32000 Vukovar irena.milobara@davu.hr (+385 32) 333 931 www.davu.hr
Otvorena dozvola
Djelo "Popis tijela javne vlasti", čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeno je pod Otvorenom dozvolom/Open Licence - The Republic of Croatia.