Rb. Naziv tijela OIB Adresa Br. pošte Grad E-mail službenika Telefon službenika Web
61. Baranjska razvojna agencija Grada Belog Manastira 02079034243 Kralja Tomislava 53 31300 Beli Manastir bara@beli-manastir.hr (+385 31) 559 593 www.bara-bm.hr
62. Baranjski vodovod d.o.o. za vodoopskrbu i odovodnju 15843910109 Alojzija Stepinca 7 31300 Beli Manastir ivanag@baranjski-vodovod.hr (+385 31) 790 506 www.baranjski-vodovod.hr
63. Benković d.o.o. za usluge 11321589428 Šetalište kneza Branimira 12 23420 Benkovac pristupinformacijama@benkovic.hr (+385 23) 684 153 www.benkovic.hr
64. Bicro biocentar d.o.o. 47298210538 Borongajska cesta 83h 10000 Zagreb marinagz@biocentre.hr; andrea.zaja@biocentre.hr (+385 1) 6458 470; (+385 1) 6458 471 www.biocentre.hr
65. Bikarac d.o.o. 68212264037 Stjepana Radića 100 22000 Šibenik tajnica@bikarac.hr (+385 22) 338 363 www.bikarac.hr
66. BINA Istra d.d. 13439120211 Savska 106 10000 Zagreb t.balde@bina-istra.com (+385 52) 601 138 www.bina-istra.hr
67. Birotehnika - Centar za dopisno obrazovanje odraslih 84375283263 Gundulićeva 24/III 10000 Zagreb tajnistvo@birotehnika.hr (+385 1) 4855 596 www.birotehnika.hr
68. Biskupijska klasična gimnazija Ruđera Boškovića s pravom javnosti 53245696677 Poljana Ruđera Boškovića 6 20000 Dubrovnik sime.zupcic1@skole.hr (+385 20) 642 227 www.gimnazija-klasicna-rboskovic-du.skole.hr
69. Bjelovarski sajam d.o.o. 95270568579 Dr. Ante Starčevića 8 43000 Bjelovar www.bj-sajam.hr
70. Bjelovarsko-bilogorska županija 12928625880 Dr. Ante Starčevića 8 43000 Bjelovar romana.pavlovic@bbz.hr (+385 43) 221 924 www.bbz.hr
71. Bjelovarsko-bilogorske vode d.o.o. 29831668155 Dr. Ante Starčevića 8 43000 Bjelovar bjelovarsko-bilogorske.vode@bbz.hr (+385 98) 621 813 www.bbv.hr
72. Boninovo d.o.o. za obavljanje pogrebnih usluga 74294668320 Između tri crkve 1 20000 Dubrovnik boninovo.doo@du.t-com.hr (+385 20) 416 216 www.boninovo.hr
73. Borovo d.d. proizvodnja i promet obuće, gumarskih i ostalih proizvoda 73002202488 Dr. Ante Starčevića 2/D 32010 Vukovar goran.bilic@borovo.hr (+385 32) 373 226 www.borovo.hr
74. Bošana d.o.o. za turizam i usluge 47665065525 Kralja Petra Svačića 26 23210 Biograd na Moru racunovodstvo@bosana.hr (+385 23) 384 363 www.bosana.hr
75. Brijuni rivijera d.o.o. 39582496872 Marulićeva 1 52100 Pula jerka@brijunirivijera.hr (+385 52) 351 503 www.brijunirivijera.hr
76. Brod-plin d.o.o. 93572453653 Trg pobjede 5 35000 Slavonski Brod acarapina@brod-plin.hr (+385 35) 405 716 www.brod-plin.hr
77. Brod-Turist d.o.o. 63806058658 Trg pobjede 30 35000 Slavonski Brod mario.pejic@brod-turist.hr (+385 99) 2099 320 www.brod-turist.hr
78. Brodarski institut d.o.o. 34114418260 Avenija Većeslava Holjevca 20 10020 Zagreb-Novi Zagreb sanjica.koscakcosic@hrbi.hr (+385 1) 6504 159 www.hrbi.hr
79. Brodsko-posavska županija 27400987949 Kralja Petra Krešimira IV. 1 35000 Slavonski Brod informacije@bpz.hr (+385 35) 216 518 www.bpz.hr
80. Bucavac d.o.o. 86484630480 Svetog Josipa 7 22202 Primošten hermina.nakic.crljen@primosten.hr (+385 22) 571 011 www.bucavac.hr
Otvorena dozvola
Djelo "Popis tijela javne vlasti", čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeno je pod Otvorenom dozvolom/Open Licence - The Republic of Croatia.