Rb. Naziv tijela OIB Adresa Br. pošte Grad E-mail službenika Telefon službenika Web
1. Odlagalište d.o.o. za upravljanje odlagalištem komunalnog otpada 97575612726 Ivana Gundulića 15D 35400 Nova Gradiška ivana.prpic@odlagaliste.hr (+385 35) 351 441 www.odlagaliste.hr

Svi skupovi podataka objavljeni na mrežnoj stranici “Otvoreni podaci Povjerenika za informiranje”, čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeni su pod Otvorenom dozvolom/Open Licence – The Republic of Croatia.