Rb. Naziv tijela OIB Adresa Br. pošte Grad E-mail službenika Telefon službenika Web
1. Općina Tar-Vabriga 93923679060 Istarska 8 52465 Tar-Torre c.radoicovich@tar-vabriga.hr (+385 91) 4430 042 www.tar-vabriga.hr

Svi skupovi podataka objavljeni na mrežnoj stranici “Otvoreni podaci Povjerenika za informiranje”, čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeni su pod Otvorenom dozvolom/Open Licence – The Republic of Croatia.