Rb. Naziv tijela OIB Adresa Br. pošte Grad E-mail službenika Telefon službenika Web
1. Odašiljači i veze d.o.o. - OiV 88150534338 Ulica grada Vukovara 269d 10000 Zagreb sluzbenica_za_informiranje@oiv.hr (+385 1) 6186 050; (+385 95) 6186 050 www.oiv.hr

Svi skupovi podataka objavljeni na mrežnoj stranici “Otvoreni podaci Povjerenika za informiranje”, čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeni su pod Otvorenom dozvolom/Open Licence – The Republic of Croatia.