Rb. Naziv tijela OIB Adresa Br. pošte Grad E-mail službenika Telefon službenika Web
1. Financijska agencija - FINA 85821130368 Ulica grada Vukovara 70 10000 Zagreb mirjana.sirovica@fina.hr (+385 1) 6304 213 www.fina.hr

Svi skupovi podataka objavljeni na mrežnoj stranici “Otvoreni podaci Povjerenika za informiranje”, čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeni su pod Otvorenom dozvolom/Open Licence – The Republic of Croatia.