Rb. Naziv tijela OIB Adresa Br. pošte Grad E-mail službenika Telefon službenika Web
1. Glazbena škola u Varaždinu 53107915745 Kapucinski trg 8 42000 Varaždin glazbena-skola@vz.t-com.hr (+385 42) 200 940 www.glazbena.hr

Svi skupovi podataka objavljeni na mrežnoj stranici “Otvoreni podaci Povjerenika za informiranje”, čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeni su pod Otvorenom dozvolom/Open Licence – The Republic of Croatia.