Rb. Naziv tijela OIB Adresa Br. pošte Grad E-mail službenika Telefon službenika Web
1. Primorsko-goranska županija 32420472134 Adamićeva 10/V 51000 Rijeka informiranje@pgz.hr; informiranje1@pgz.hr (+385 51) 351 662; (+385 51) 351 223 www.pgz.hr

Svi skupovi podataka objavljeni na mrežnoj stranici “Otvoreni podaci Povjerenika za informiranje”, čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeni su pod Otvorenom dozvolom/Open Licence – The Republic of Croatia.