Rb. Naziv tijela OIB Adresa Br. pošte Grad E-mail službenika Telefon službenika Web
1101. Dom za starije i nemoćne osobe Vukovar 46655494076 Šibenska 14 32000 Vukovar dom.vukovar@gmail.com (+385 32) 451 202 www.dom-vukovar.hr
1102. Gradska knjižnica Vukovar 42623151665 Trg Republike Hrvatske 1 32000 Vukovar ravnateljica@gkvu.hr (+385 32) 450 351 www.gkvu.hr
1103. Gimnazija Vukovar 13212958387 Šamac 2 32000 Vukovar administracija@gimnazija-vukovar.skole.hr (+385 32) 413 338 www.gimnazija-vukovar.skole.hr
1104. Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima grada Vukovara Sportski objekti Vukovar 49647392251 Trg Dražena Petrovića 2 32010 Vukovar tajnistvo@sov.hr (+385 32) 540 421 www.sov.hr
1105. Osnovna škola Mitnica 15530245008 Fruškogorska 2 32000 Vukovar ured@os-mitnica-vu.skole.hr (+385 32) 410 501 www.os-mitnica-vu.skole.hr
1106. Javna vatrogasna postrojba Vukovar 26364514418 Trg Matije Gupca 2 32000 Vukovar dario.dejanovic93@gmail.com (+385 98) 1793 772
1107. Osnovna škola Nikole Andrića 81664524245 Voćarska 1 32000 Vukovar damir.medved1@skole.hr (+385 32) 416 824 www.os-nandrica-vu.skole.hr
1108. Gradski muzej Vukovar 07469790013 Dvorac Eltz, Županijska 2 32000 Vukovar gmv@muzej-vukovar.hr (+385 32) 441 270
1109. Vatrogasna zajednica Grada Vukovara 67053442424 Trg Matije Gupca 2 32000 Vukovar
1110. Borovo d.d. proizvodnja i promet obuće, gumarskih i ostalih proizvoda 73002202488 Dr. Ante Starčevića 2/D 32010 Vukovar goran.bilic@borovo.hr (+385 32) 373 226 www.borovo.hr
1111. Komunalac d.o.o. za komunalno gospodarstvo Vukovar 83101904488 Sajmište 174 32000 Vukovar szi@komunalac-vu.hr (+385 32) 425 179 www.komunalac-vu.hr
1112. Tehnostan d.o.o za proizvodnju, distribuciju i opskrbu toplinskom energijom 91347134540 Dr. Franje Tuđmana 23 32000 Vukovar franjo.oreskovic@tehnostan-vukovar.hr (+385 32) 450 300 www.tehnostan-vukovar.hr
1113. Vukovarska gospodarska zona d.o.o. 37862172935 Gospodarska zona 15 32000 Vukovar davor.foris@vgz.hr (+385 98) 281 873 www.vgz.hr
1114. Dom učenika Vukovar 24162321200 Kralja Zvonimira 1 32010 Vukovar dom.ucenka.vukovar@vk.t-com.hr (+385 32) 424 808 www.dom-ucenika-vukovar.hr
1115. Županijski sud u Vukovaru 92599990351 Županijska 33 32000 Vukovar branka.lucic@zsvu.pravosudje.hr (+385 32) 452 529 www.zupsudvu.hr
1116. Lučka uprava Vukovar 43504091006 Parobrodarska 5 32000 Vukovar office@luv.hr (+385 32) 450 263 www.port-authority-vukovar.hr
1117. Državni arhiv u Vukovaru - DAVU 05275803945 Županijska 66 32000 Vukovar irena.milobara@davu.hr (+385 32) 333 931 www.davu.hr
1118. Veterinarska stanica Vukovar d.o.o. 24521029367 Bana Josipa Jelačića 97 32011 Vukovar anamarija.tomic1211@gmail.com (+385 99) 7331 543 www.vsvu.hr
1119. Turistička zajednica Grada Vukovara 65539847432 Josipa Jurja Strossmayera 15 32000 Vukovar info@turizamvukovar.hr (+385 32) 442 889 www.turizamvukovar.hr
1120. Županijsko državno odvjetništvo u Vukovaru 81618487055 Ulica Andrije Hebranga 2 32000 Vukovar mario.novacic@zdovu.dorh.hr (+385 32) 450 553 www.dorh.hr
Otvorena dozvola
Djelo "Popis tijela javne vlasti", čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeno je pod Otvorenom dozvolom/Open Licence - The Republic of Croatia.