Rb. Naziv tijela OIB Adresa Br. pošte Grad E-mail službenika Telefon službenika Web
5781. Osnovna škola Banova Jaruga 58146774117 Stjepana Radića 118 44321 Banova Jaruga ured@os-banova-jaruga.skole.hr (+385 44) 668 005 www.os-banova-jaruga.skole.hr
5782. Općina Bale 05198666627 Trg Tomaso Bembo 1 52211 Bale irina.gobbato@bale-valle.hr (+385 52) 824 303 www.opcina.bale-valle.hr
5783. Forlanette d.o.o. za turizam, usluge, razvoj i turistička agencija 03705864756 Trg Tomaso Bembo 1 52211 Bale
5784. Turistička zajednica Općine Bale 38702152132 Rovinjska 1 52211 Bale sandi@bale-valle.hr (+385 52) 824 270 www.bale-valle.hr; www.istria-bale.com
5785. Gradska knjižnica Bakar 27717479092 Primorje 45a 51222 Bakar dolores.mikeli@gmail.com (+385 91) 7635 465 www.gkbakar.hr
5786. Vatrogasna zajednica Grada Bakra 92484953986 Palada 28 51222 Bakar darpape@yahoo.com (+385 91) 1276 603
5787. Dječji vrtić Bakar 76468064333 Lokaj 193/a 51222 Bakar ksenija.tomac@ri.t-com.hr (+385 91) 2332 301 www.vrticbakar.hr
5788. Turistička zajednica Grada Bakra 58744498694 Primorje 39 51222 Bakar info@tz-bakar.hr (+385 51) 761 111 www.tz-bakar.hr
5789. Grad Bakar 31708325678 Primorje 39 51222 Bakar viktor.polic@bakar.hr (+385 51) 455 728 www.bakar.hr
5790. Pomorska škola Bakar 78476125725 Nautička 14 51222 Bakar info@pomorskabakar.hr (+385 51) 761 211 www.pomorskabakar.hr
5791. Gradsko komunalno društvo DOBRA d.o.o. 03477896677 Kukuljanovo 182/2 51227 Bakar komunalno@gkd-dobra.hr (+385 51) 761 144 www.gkd-dobra.hr
5792. Osnovna škola Bakar 48127009867 Lokaj 196 51222 Bakar ured@os-bakar.skole.hr (+385 51) 761 244; (+385 51) 761 628 www.os-bakar.skole.hr
5793. Turistička zajednica Općine Mljet 16818144620 Zabrežje 2 20225 Babino Polje tz-mjesta@du.t-com.hr (+385 20) 746 025 www.mljet.hr
5794. Javna vatrogasna postrojba Mljet 11190680804 Zabrežje b.b. 20225 Babino Polje jvpmljet93@net.hr (+385 98) 9823 445
5795. Općina Mljet 15619832320 Zabrežje 2 20225 Babino Polje komunalniredar@opcinamljet.com.hr (+385 20) 745 255 www.opcinamljet.com.hr
5796. Dom za starije i nemoćne osobe Dom Svete Ane 87865483657 Varaždinska 1 42208 Babinec, Cestica domsveteane@gmail.com (+385 42) 725 122 www.domsvane.hr
5797. Općina Babina Greda 45800936748 Vladimira Nazora 3 32276 Babina Greda opcinababinagreda@gmail.com (+385 32) 855 944 www.babinagreda.hr
5798. Geotermalni izvori d.o.o. za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina 82879161435 Vladimira Nazora 3 32276 Babina Greda www.geotermalni-izvori.hr
5799. Osnovna škola Mijat Stojanović 19416329969 Vladimira Nazora 1 32276 Babina Greda ured@os-mstojanovic-babinagreda.skole.hr (+385 32) 854 307 www.os-mstojanovic-babinagreda.skole.hr
5800. Općinska narodna knjižnica Babina Greda 11435077259 Vladimira Nazora 1 32276 Babina Greda knjiznica.bg@gmail.com (+385 32) 854 037 http://knjiznice.nsk.hr/babina-greda/
Otvorena dozvola
Djelo "Popis tijela javne vlasti", čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeno je pod Otvorenom dozvolom/Open Licence - The Republic of Croatia.