Rb. Naziv tijela OIB Adresa Br. pošte Grad E-mail službenika Telefon službenika Web
1121. Nautički centar Hvar d.o.o. za usluge u nautičkom turizmu i ostale lučke usluge 40905228275 Hvar b.b. 21450 Hvar
1122. Komunalno Hvar d.o.o. 85724396887 Ulica Vlade Stošića 7 21450 Hvar ekologija@komunalnohvar.com (+385 91) 9115 022 www.komunalnohvar.com
1123. Turistička zajednica Ičići 64219753474 Liburnijska ulica 7A 51414 Ičići tatjana@icici-tourism.com (+385 51) 704 187 www.icici-tourism.com
1124. Liburnijske vode d.o.o. 90703189967 Liburnijska 2 51414 Ičići ivora.hruncev@liburnijske-vode.hr (+385 51) 505 287 www.liburnijske-vode.hr
1125. Turistička zajednica mjesta Igrane 13075682913 Vrtina 153 21329 Igrane info@igrane.org (+385 99) 2005 811 www.igrane.org
1126. Osnovna škola Ilača-Banovci 48481519373 Vladimira Nazora 24 32248 Ilača ured@os-ilaca-banovci.skole.hr (+385 32) 521 039 www.os-ilaca-banovci.skole.hr
1127. Gradska knjižnica i čitaonica Ilok 87636804491 Trg Nikole Iločkoga 2 32236 Ilok ravnatelj@knjiznica-ilok.hr (+385 32) 590 198 www.knjiznica-ilok.hr
1128. Dom za starije i nemoćne osobe Ilok 79529276313 Sofija 2 32236 Ilok domilok@gmail.com (+385 32) 592 700 www.dom-ilok.hr
1129. Javna vatrogasna postrojba Ilok 33450852078 Ivana Gorana Kovačića 2 32236 Ilok jvpilok@gmail.com (+385 32) 596 118
1130. Muzej grada Iloka 60185053044 Šetalište oca Mladena Barbarića 5 32236 Ilok arimpf@mgi.hr (+385 32) 827 410 www.mgi.hr
1131. Dječji vrtić Crvenkapica Ilok 47867887250 Trg sv. Ivana Kapistrana 2 32236 Ilok anka.d.v.crvenkapica@gmail.com (+385 32) 591 019 www.dv-crvenkapica-ilok.hr
1132. Gradsko društvo Crvenog križa Ilok 23141592798 Sofija 2 32236 Ilok gdckilok@net.hr (+385 32) 590 281 www.hck.hr
1133. Grad Ilok 83038408398 Trg Nikole Iločkog 13 32236 Ilok tatjana.faletar@ilok.hr (+385 32) 592 593 www.ilok.hr
1134. Srednja škola Ilok 95667134486 Matije Gupca 168 32236 Ilok mirta.rac-papak@skole.hr (+385 99) 3465 233 www.ss-ilok.skole.hr
1135. Turistička zajednica Ilok 47276917921 Trg Nikole Iločkog 2 32236 Ilok tzilok@gmail.com (+385 32) 590 020 www.turizamilok.hr
1136. Komunalije d.o.o. Ilok 57291229312 Julija Benešića 49 32236 Ilok manuela@kom-ilok.hr (+385 32) 827 350 www.komunalije-sumus.com.hr
1137. KOM-ILOK d.o.o. za komunalne djelatnosti 31574808968 Julija Benešića 49 32236 Ilok manuela@kom-ilok.hr (+385 32) 827 350 www.kom-ilok.hr
1138. Osnovna škola Julija Benešića 94751573218 Trg sv. Ivana Kapistrana 1 32236 Ilok ured@os-ilok.skole.hr (+385 32) 590 372 www.os-ilok.skole.hr
1139. Centar za socijalnu skrb Imotski 63946108971 Bruna Bušića 6 21260 Imotski vbitanga@socskrb.hr (+385 21) 670 537 www.czss-imotski.hr
1140. Gradska knjižnica Don Mihovil Pavlinović Imotski 13056813552 Kralja Zvonimira 1 21260 Imotski gradska.knjiznica.imotski@st.t-com.hr (+385 21) 670 572 www.knjiznica-imotski.hr
Otvorena dozvola
Djelo "Popis tijela javne vlasti", čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeno je pod Otvorenom dozvolom/Open Licence - The Republic of Croatia.