Rb. Naziv tijela OIB Adresa Br. pošte Grad E-mail službenika Telefon službenika Web
1101. Dječji vrtić Hrvatski Leskovac 14638236220 Potočna 9 10251 Hrvatski Leskovac tajnica.dvhl@metromail.hr (+385 1) 6578 039 www.vrtic-hrvatskileskovac.zagreb.hr
1102. Osnovna škola Viktora Kovačića Hum na Sutli 10252520738 Hum na Sutli 152/1 49231 Hum na Sutli natasa.salamon1@skole.hr (+385 49) 300 874 www.os-vkovacica-humnasutli.skole.hr
1103. Dječji vrtić Balončica 14352027693 Hum na Sutli b.b. 49231 Hum na Sutli mira.klasic@djecji-vrtic-baloncica.hr (+385 49) 341 143 www.djecji-vrtic-baloncica.hr
1104. Općina Hum na Sutli 61743726362 Hum na Sutli 175 49231 Hum na Sutli pisarnica@humnasutli.hr (+385 49) 382 382 www.humnasutli.hr
1105. Narodna knjižnica Hum na Sutli 73255340483 Hum na Sutli 175 49231 Hum na Sutli knjiznica@humnasutli.hr (+385 49) 341 064
1106. Turistička zajednica Općine Hum na Sutli 51292424201 Hum na Sutli 175 49231 Hum na Sutli djmesaric@gmail.com (+385 91) 3414 355 www.humnasutli.hr
1107. Vatrogasna zajednica Općine Hum na Sutli 91982029131 Hum na Sutli 175 49231 Hum na Sutli dusan.stuhne@gmail.com (+385 99) 7746 833 www.vzohs.hr
1108. Humvio d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju 57056832546 Lastine 1 49231 Hum na Sutli adrijana.coh@humvio.hr (+385 49) 340 043 www.humvio.hr
1109. Humkom d.o.o. za stambeno komunalne poslove i uređenje naselja i prostora 21695347230 Hum na Sutli 175 49231 Hum na Sutli humkom@humkom.hr (+385 49) 340 097 www.humkom.hr
1110. Humplin d.o.o. za distribuciju plina 35352838790 Lastine 1 49231 Hum na Sutli jasmina.haluzan@humplin.hr (+385 99) 2640 054 www.humplin.hr
1111. Gradska knjižnica i čitaonica Hvar 26528278492 Palača Vukašinović 21450 Hvar knjiznica.hvar@inet.hr (+385 21) 742 997 www.knjiznicahvar.hr
1112. Dječji vrtić Vanđela Božitković Hvar 01674358128 Hanibala Lucića 3 21450 Hvar tajnistvo.vrtichvar@gmail.com (+385 21) 741 837 www.hvar.hr/portal/djecji-vrtic-vandela-bozitkovic/
1113. Muzej hvarske baštine 33722862040 Ulica Hanibala Lucića 8 21450 Hvar marinkomhb@gmail.com (+385 21) 741 009 www.mhb.mdc.hr
1114. Gradsko društvo Crvenog križa Hvar 60369211761 Fabrika 35 21450 Hvar katarina.tudor@gmail.com (+385 21) 741 710
1115. Grad Hvar 01250166084 Fabrika b.b. 21450 Hvar l.caratan.luksic@hvar.hr (+385 21) 741 106 www.hvar.hr
1116. Osnovna škola Hvar 14921955279 Ulica kroz Burak 81 21450 Hvar skola@os-hvar.skole.hr (+385 21) 717 092 www.os-hvar.skole.hr
1117. Srednja škola Hvar 92464275654 Kroz Burak 81 21450 Hvar srednja-skola-hvar@st.htnet.hr (+385 21) 741 459 www.ss-hvar.skole.hr
1118. Turistička zajednica Grada Hvara 00551892469 Trg sv. Stjepana 42 21450 Hvar info@tzhvar.hr (+385 21) 742 977 www.tzhvar.hr
1119. Fontik d.o.o. za trgovinu i prateće djelatnosti u prometu 17236693942 Trg Marka Miličića 9 21450 Hvar vlatkoc@yahoo.com (+385 98) 317 125 www.hvar.hr
1120. Nautički centar Hvar d.o.o. za usluge u nautičkom turizmu i ostale lučke usluge 40905228275 Hvar b.b. 21450 Hvar
Otvorena dozvola
Djelo "Popis tijela javne vlasti", čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeno je pod Otvorenom dozvolom/Open Licence - The Republic of Croatia.