Rb. Naziv tijela OIB Adresa Br. pošte Grad E-mail službenika Telefon službenika Web
1061. Komunalac d.o.o. Grubišno Polje 71895953297 Ivana Nepomuka Jemeršića 37c 43290 Grubišno Polje zeljko.senkizek@komunalac-gp.hr (+385 43) 485 006 www.komunalac-gp.hr
1062. Veterinarska ambulanta Gruda-Konavle d.o.o. 58743603350 Gruda 416 20215 Gruda
1063. Javna vatrogasna postrojba Konavle 40703803016 Gruda 136 20215 Gruda jvp.konavle@hotmail.com (+385 20) 791 093 www.opcinakonavle.hr
1064. Osnovna škola Gruda 47356098406 Gruda 65 20215 Gruda ured@os-gruda.skole.hr (+385 20) 791 012 www.os-gruda.skole.hr
1065. Vatrogasna zajednica Općine Konavle 63400387121 Gruda 136 20215 Gruda
1066. Veterinarska ambulanta Gundinci d.o.o. 94369775910 Matije Gupca 35 35222 Gundinci veterinnar@vip.hr (+385 91) 5123 247
1067. Općina Gundinci 15032925247 Stjepana Radića 4 35222 Gundinci opcina-gundinci@sb.t-com.hr (+385 35) 487 008 www.gundinci.hr
1068. Osnovna škola Augusta Šenoe Gundinci 59107785711 Stjepana Radića 3 35222 Gundinci ured@os-asenoe-gundinci.skole.hr (+385 35) 487 020 www.os-asenoe-gundinci.skole.hr
1069. Narodna knjižnica i čitaonica Gunja 07902344651 Ulica Vladimira Nazora 113 32260 Gunja tenafranic@gmail.com (+385 97) 7401 040 http://knjiznice.nsk.hr/gunja/
1070. Osnovna škola Antun i Stjepan Radić 37046080177 Miroslava Krleže 2 32260 Gunja ured@os-antunistjepanradic-gunja.skole.hr (+385 32) 881 115 www.os-antunistjepanradic-gunja.skole.hr
1071. Općina Gunja 80621259595 Vladimira Nazora 97 32260 Gunja info@gunja.hr (+385 32) 882 100 www.gunja.hr
1072. Općinsko društvo Crvenog križa Gvozd 10762912493 Trg dr Franje Tuđmana 1 44410 Gvozd mivuc0309@gmail.com (+385 44) 881 534
1073. Općina Gvozd 52580744719 Trg dr. Franje Tuđmana 6 44410 Gvozd opcina-gvozd@sk.t-com.hr (+385 44) 526 151 www.gvozd.hr
1074. Osnovna škola Gvozd 90603912492 Kralja Petra Svačića 21 44410 Gvozd os-gvozd@os-gvozd.skole.hr (+385 44) 525 190 www.os-gvozd.skole.hr
1075. Veterinarska stanica Gvozd d.o.o. 33747006077 Karlovačka 55 44410 Gvozd pstijepovic@yahoo.com (+385 98) 900 467
1076. Knjižnica i čitaonica Gvozd 78745670834 Trg dr. Franje Tuđmana 1 44410 Gvozd knjiznica.gvozd@gmail.com (+385 44) 881 249
1077. Komunalac - Gvozd d.o.o. 03602971322 Trg dr. Franje Tuđmana 6 44410 Gvozd komunalac.gvozd@sk.t-com.hr (+385 44) 881 098
1078. Općina Hercegovac 77012001014 Moslovačka 147 43284 Hercegovac opcina.hercegovac1@bj.t-com.hr (+385 43) 524 560 www.opcinahercegovac.hr
1079. Vatrogasna zajednica Općine Hercegovac 57713903374 Vladimira Nazora 5 43284 Hercegovac
1080. Osnovna škola Slavka Kolara Hercegovac 31497179455 Braće Petr 2 43284 Hercegovac ured@os-skolara-hercegovac.skole.hr (+385 43) 524 539 www.os-skolara-hercegovac.skole.hr
Otvorena dozvola
Djelo "Popis tijela javne vlasti", čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeno je pod Otvorenom dozvolom/Open Licence - The Republic of Croatia.