Rb. Naziv tijela OIB Adresa Br. pošte Grad E-mail službenika Telefon službenika Web
5861. Dječji vrtić Čarolija 24515066051 Žakanje 59d 47276 Žakanje dvcarolija@gmail.com (+385 99) 4002 885 www.opcina-zakanje.hr
5862. Turistička zajednica Živogošće 64118547777 Živogošće 87 21329 Živogošće tzm-zivogosce@st.t-com.hr (+385 21) 627 077 www.zivogosce.hr
5863. Osnovna škola Vladimira Gortana 40785940483 9. rujna 2 52341 Žminj ravnatelj@os-vgortan-zminj.skole.hr (+385 52) 840 658 www.os-vgortan-zminj.skole.hr
5864. Općina Žminj 55323221255 Pazinska 2/G 52341 Žminj opcina-zminj@zminj.tcloud.hr (+385 52) 846 624 www.zminj.hr
5865. Dječji vrtić Rapčići 81432473450 Pazinska 1/J 52341 Žminj renata.vretenar@zminj.hr (+385 52) 846 720 www.dv-rapcici.hr
5866. Turistička zajednica Općine Žminj 55911265013 9. rujna 22a 52341 Žminj tzzminj@zminj.hr (+385 52) 846 792
5867. Ustanova Zlatne godine Žrnovnica 61503082126 Krešimirova 69 21251 Žrnovnica zlatne.godine@optinet.hr (+385 21) 459 585 www.dom-zlatnegodine.hr
5868. Osnovna škola Žrnovnica 72625014173 Ulica hrvatskih velikana 41 21251 Žrnovnica ured@os-zrnovnica-st.skole.hr (+385 21) 472 022 www.os-zrnovnica-st.skole.hr
5869. Osnovna škola Ante Curać-Pinjac 89253639727 Kampuš b.b. 20275 Žrnovo skola@os-acpinjac-zrnovo.skole.hr (+385 20) 721 088 www.os-acpinjac-zrnovo.skole.hr
5870. Turistička zajednica Žuljana 20247 Žuljana www.ston.hr
5871. Dječji vrtić Župa dubrovačka 70347036497 Vukovarska 48 20207 Župa dubrovačka racunovodstvo@vrtic-zupa-dubrovacka.hr (+385 20) 486 966 www.vrtic-zupa-dubrovacka.hr
5872. Osnovna škola Župa Dubrovačka 96386867324 Dr. Ante Starčevića 84 20207 Župa dubrovačka ured@os-zupa-dubrovacka.skole.hr (+385 20) 486 258 www.os-zupa-dubrovacka.skole.hr
5873. Grad Županja 60952110793 Strossmayerova 1 32270 Županja a.balentovic@hi.t-com.hr (+385 32) 830 472 www.zupanja.hr
5874. Zavičajni muzej Stjepana Grubera 34984002088 Savska 3 32270 Županja zavicajni.muzej.stjepan.gruber@vu.t-com.hr (+385 32) 837 101; (+385 99) 214 1692 www.zavicajnimuzejstjepangruber-zupanja.hr
5875. Dom zdravlja Županja 59035887147 Dr. Franje Račkog 32 32270 Županja dzz.ravnatelj@vk.t-com.hr (+385 32) 831 194 www.dom-zdravlja-zupanja.hr
5876. Centar za socijalnu skrb Županja 08142078422 Dr. Franje Račkog 30c 32270 Županja petar.buljevic@socskrb.hr (+385 32) 400 436 www.czsszupanja.hr
5877. Osnovna škola Mate Lovraka Županja 28128730338 Alojzija Stepinca 18 32270 Županja os.mlovraka.zu@os-mlovraka-zu.skole.hr (+385 32) 831 182 www.os-mlovraka-zu.skole.hr
5878. Dječji vrtić Maslačak Županja 06923149949 Dr. Franje Račkog 18b 32270 Županja dv-maslacak@vk.t-com.hr (+385 32) 830 215 www.dvmaslacak.hr
5879. Tehnička škola Županja 79739613291 Veliki kraj 42 32270 Županja serifa.tukulj-humski@skole.hr (+385 32) 837 926 www.ss-tehnicka-zupanja.skole.hr
5880. Gimnazija Županja 07914183519 Veliki kraj 42 32270 Županja ured@gimnazija-zupanja.skole.hr (+385 32) 837 620 www.gimnazija-zupanja.skole.hr
Otvorena dozvola
Djelo "Popis tijela javne vlasti", čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeno je pod Otvorenom dozvolom/Open Licence - The Republic of Croatia.