Rb. Naziv tijela OIB Adresa Br. pošte Grad E-mail službenika Telefon službenika Web
5841. Aquatehnika d.o.o. 90170806233 Trg Pavla Štoosa 41 42000 Varaždin zsalkic@aquatehnika.com (+385 99) 3292 411 www.aquatehnika.com
5842. Aquacity d.o.o. za ugostiteljstvo, turizam i sportsku rekreaciju 08191654354 Hallerova aleja 8 42000 Varaždin www.aquacity.hr
5843. Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO 28251263363 Trg Republike Hrvatske 6a 10000 Zagreb livija.zguric@lado.hr (+385 91) 2746 001 www.lado.hr
5844. Ambalaža d.o.o. Lanišće 11366443170 Lanišće 127 52422 Lanišće portal.hrsume.hr/index.php/hr/ambalaa-doo
5845. Albanež d.o.o. javna odvodnja 18426902929 Pomer 1 52100 Pula edo.krajcar@albanez.hr (+385 52) 573 136 www.albanez.hr
5846. AKD-Zaštita d.o.o. 09253797076 Savska cesta 28 10000 Zagreb sluzbenikzainformiranje@akdz.hr (+385 1) 4800 202 www.akd-zastita.hr
5847. Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci 55704161999 Slavka Krautzeka 83 51000 Rijeka zvjezdana.nikolic@apuri.hr (+385 51) 228 881 www.apuri.hr
5848. AGM d.o.o. za izdavaštvo i usluge 37620818018 Mihanovićeva 28 10000 Zagreb renata.rimac@agm.hr (+385 1) 4856 307 www.agm.hr
5849. Agencija za znanost i visoko obrazovanje - AZVO 83358955356 Donje Svetice 38/V 10000 Zagreb mirjana.gopic@azvo.hr (+385 1) 6274 817 www.azvo.hr
5850. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja - AZTN 54882480048 Savska cesta 41/XIV 10000 Zagreb pristupinfo@aztn.hr; branka.eric@aztn.hr (+385 1) 6172 133 www.aztn.hr
5851. Agencija za zaštitu osobnih podataka 28454963989 Fra Grge Martića 14 10000 Zagreb iva.perin-tomicic@azop.hr (+385 1) 4609 000 www.azop.hr
5852. Agencija za vodne putove 24329099782 Parobrodarska 5 32000 Vukovar sluzbenikzainformiranje@vodniputovi.hr (+385 32) 450 046 www.vodniputovi.hr
5853. Agencija za ugljikovodike 72156517632 Miramarska 24 10000 Zagreb zeljka.rukavina@azu.hr (+385 1) 6431 921 www.azu.hr
5854. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih - ASOO 40719411729 Amruševa 4 10000 Zagreb nevenka.curkovic@asoo.hr (+385 1) 6274 672 www.asoo.hr
5855. Agencija za sigurnost željezničkog prometa 99256282044 Radnička cesta 39 10000 Zagreb tomislav.soldo@asz.hr (+385 1) 6061 314 www.asz.hr
5856. Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije - ARPA 94432282335 Alexandera von Humboldta 4 10000 Zagreb vesna.vlasic@arpa.hr (+385 1) 4585 968 www.arpa.hr
5857. Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske 77950792246 Miramarska cesta 22 10000 Zagreb mia.bacic@arr.hr (+385 1) 6471 251 www.arr.hr
5858. Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA 95315590590 Grgura Budislavića 99 23000 Zadar jadranka.petek@zadra.hr (+385 23) 492 880 www.zadra.hr
5859. Agencija za razvoj Varaždinske županije d.o.o. - AZRA 86162581561 Kratka 1 42000 Varaždin ivana.gruber-osonjacki@azra.hr (+385 42) 422 200 www.azra.hr
5860. Agencija za razvoj i investicije Grada Vinkovaca Via d.o.o. 64286685872 Vatrogasna 5 32100 Vinkovci iva.saric@viavinkovci.hr (+385 32) 334 823 www.viavinkovci.hr
Otvorena dozvola
Djelo "Popis tijela javne vlasti", čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeno je pod Otvorenom dozvolom/Open Licence - The Republic of Croatia.