Rb. Naziv tijela OIB Adresa Br. pošte Grad E-mail službenika Telefon službenika Web
41. AGM d.o.o. za izdavaštvo i usluge 37620818018 Mihanovićeva 28 10000 Zagreb renata.rimac@agm.hr (+385 1) 4856 307 www.agm.hr
42. Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci 55704161999 Slavka Krautzeka 83 51000 Rijeka zvjezdana.nikolic@apuri.hr (+385 51) 228 881 www.apuri.hr
43. AKD-Zaštita d.o.o. 09253797076 Savska cesta 28 10000 Zagreb sluzbenikzainformiranje@akdz.hr (+385 1) 4800 202 www.akd-zastita.hr
44. Albanež d.o.o. javna odvodnja 18426902929 Pomer 1 52100 Pula edo.krajcar@albanez.hr (+385 52) 573 136 www.albanez.hr
45. Ambalaža d.o.o. Lanišće 11366443170 Lanišće 127 52422 Lanišće portal.hrsume.hr/index.php/hr/ambalaa-doo
46. Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO 28251263363 Trg Republike Hrvatske 6a 10000 Zagreb livija.zguric@lado.hr (+385 91) 2746 001 www.lado.hr
47. Aquacity d.o.o. za ugostiteljstvo, turizam i sportsku rekreaciju 08191654354 Hallerova aleja 8 42000 Varaždin www.aquacity.hr
48. Aquatehnika d.o.o. 90170806233 Trg Pavla Štoosa 41 42000 Varaždin zsalkic@aquatehnika.com (+385 99) 3292 411 www.aquatehnika.com
49. Arburoža d.o.o. 65785118677 Čiponjac jug 6 53291 Novalja pravnik@arburoza.hr (+385 53) 661 819 www.arburoza.hr
50. Argyruntum d.o.o. 12144049303 Trg Tome Marasovića 1 23244 Starigrad Paklenica argyruntum@argyruntum.hr (+385 23) 359 264 www.argyruntum.hr
51. Arheološki muzej Istre 76185043859 Carrarina ulica 3 52100 Pula tajnica.ami@gmail.com (+385 52) 351 303 www.ami-pula.hr
52. Arheološki muzej Narona 85570198172 Naronski trg 6 20352 Vid maja.bebic@a-m-narona.hr (+385 20) 687 149 www.a-m-narona.hr
53. Arheološki muzej u Splitu 57340203536 Zrinsko-Frankopanska 25 21000 Split maja.zokic@armus.hr (+385 21) 329 345 www.armus.hr
54. Arheološki muzej u Zagrebu 79157146686 Trg Nikole Šubića Zrinskog 19 10000 Zagreb sbozek@amz.hr (+385 99) 2180 012 www.amz.hr
55. Arheološki muzej Zadar 88252913683 Trg opatice Čike 1 23000 Zadar mbrkic@amzd.hr (+385 23) 250 613 www.amzd.hr
56. Art-kino 12254758142 Krešimirova 2 51000 Rijeka pravnik@art-kino.hr (+385 51) 323 262 www.art-kino.org
57. Auto promet Sisak d.o.o. 71445870691 Zagrebačka 19 44000 Sisak uprava@auto-promet-sisak.hr (+385 44) 526 350 www.auto-promet-sisak.hr
58. Autocesta Rijeka - Zagreb d.d. 96330310281 Širolina 4 10000 Zagreb sluzbenikzainformiranje@arz.hr (+385 1) 6515 164 www.arz.hr
59. Autocesta Zagreb - Macelj d.o.o. 82667270868 Garićgradska 18 10000 Zagreb sluzbenikzainformiranje@azm.hr (+385 1) 3689 600 www.azm.hr
60. Azelija eko d.o.o. 48386413757 Kolodvorska 29 47280 Ozalj miroslav@azelija-eko.hr (+385 47) 731 422 www.azelija-eko.hr
Otvorena dozvola
Djelo "Popis tijela javne vlasti", čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeno je pod Otvorenom dozvolom/Open Licence - The Republic of Croatia.